Ubezpieczenia


Każdego roku Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools ubezpiecza wszystkich swoich podopiecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków na treningach oraz poza nimi. Pod poniższymi linkami znajdują się szczegółowe informacje dotyczące aktualnego Ubezpieczenia w wariancie PODSTAWOWYM, który opłaca Pogoń Szczecin Football Schools.
Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools współpracuje z firmą Pallada Ubezpieczenia, która działa na rynku od niemal 20 lat i obecnie jest liderem wśród doradców branży ubezpieczeniowej.

Co istotne, dzięki współpracy z firmą Pallada Ubezpieczenia istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia NNW w wariancie MAKSYMALNYM 

 

obowiązuje od 01.10.2023 do 30.09.2024

/media/1440/ubezpieczenia/20231030_090010_527302.jpg

Dodatkowo na hasło PSFS, firma Pallada Ubezpieczenia oferuje rodzicom i opiekunom dzieci z Fundacji nawet do 30% zniżki na ubezpieczenia!

Dedykowany opiekun Fundacji:
Zuzanna Łopatto
Tel.: 514 321 345
e-mail: z.lopatto@pallada.com.pl
www: https://pallada.com.pl
 

I . Rekomendowany sposób zgłaszania zdarzeń gwarantujący najszybszą wypłatę świadczeń.

Bezpośrednio na stronie, wg poniższych kroków:

  1. https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
  2. Wybierz przedmiot szkody (szkoda na osobie)
  3. Wybierz rodzaj zdarzenia (szkoda NNW z ubezpieczenia szkolnego)
  4. Uzupełnij pozostałe dane takie jak numer polisy, opis okoliczności zajścia zdarzenia, dane ubezpieczonego, pamiętaj aby załączyć dokumenty szkodowe.
     

II. Inne sposoby, które wydłużają proces wypłaty ale są możliwe.

PISEMNIE: 

wypełnić Wniosek o wypłatę świadczenia, wpisując odpowiedni numer polisy, a następnie przesłać go na adres ubezpieczyciela wraz z kompletem dokumentów medycznych: 
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa

 

E-MAIL: 

załączając skany dokumentów przesłać pocztą elektroniczną na adres szkody@interrisk.pl (wniosek oraz dokumentacja medyczna)

 

TELEFONICZNIE: 

pod numerem telefonu +48 22 575 25 25