Płatności


Odbiorca:
Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools
ul. Karłowicza 28, 71-102 Szczecin

Numer rachunku bankowego:
Bank PEKAO S.A.
43 1240 3927 1111 0010 6978 9026

 

Tytuł przelewu:
Czesne na zajęcia sportowe Imię i Nazwisko zawodnika, lokalizacja zajęć + grupa, miesiąc i rok za który jest płatność

Np. Czesne za zajęcia sportowe Jan Kowalski, trening grupowy Szczecin gr. 4 / Przedszkole ul. Mikołajczyka gr. Jeżyki / Trening indywidualny (ilość) / Pogoń Baby ul. Zakole gr. 1 -2, opłata styczeń 2021

WAŻNE: tytuł przelewu ma kluczowe znacznie dla identyfikacji płatności i prowadzonych rozliczeń.

Płatności są wymagane z góry do 10-tego każdego miesiąca, a w przypadku treningów indywidualnych z góry przed odbyciem treningów w danym miesiącu. 

Wysokość opłat

Grupy regularne

Opłata wpisowa - 50 zł 
Opłata miesięczna uzależniona od lokalizacji:

  • Szczecin, Przecław – 190,00 zł
  • Stargard, Dobra – 160,00 zł 
  • Płoty, Stepnica - 130,00 zł

 

Grupy przedszkolne

Opłata wpisowa (t-shirt) – 40,00 zł
Opłata miesięczna – 50,00 zł

Pogoń baby

Opłata wpisowa – 120,00 zł (strój dla dziecka (koszulka + spodenki) + koszulka dla rodzica)
Opłata miesięczna:

  • Szczecin, Stargard – 160,00 zł
  • Lipiany - 130,00 zł
  • Stepnica - 110,00 zł
     

Trening indywidualny

Opłata za 1 treningi w grupie jednoosobowej – 100,00 zł

Akademia Bramkarska

Opłata wpisowa – 50 zł
Opłata miesięczna (1 trening w tygodniu) – 300 zł
Opłata za 1 trening – 100 zł

Szkoła Techniki

Opłata wpisowa – 50 zł
Opłata miesięczna (1 trening w tygodniu) – 240 zł
Opłata za 1 trening – 60 zł