Projekty i fundusze


/media/1440/banery/20220613_113754_150819.png

Ogólnopolski Turniej Pogoń Szczecin Football Schools o puchar Floriana Krygiera 2022 r. – turnieje piłkarskie dla dzieci

Turniej jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci 2022
Projekt skierowany do dzieci szkół podstawowych w wieku 5 – 14 lat. Główna koncepcja została opracowana na gruncie rozbudowanego turnieju piłki nożnej, w ramach którego organizowane są dwa turnieje eliminacyjne oraz  finał. Eliminacje odbywają się w wybranych lokalizacjach dla drużyn z województwa zachodniopomorskiego w okresie czerwiec - sierpień. Finał organizowany jest na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie, w którym udział biorą zwycięzcy eliminacji oraz drużyny z całej Polski.

Ogólnopolski Turniej Pogoń Szczecin Football Schools o puchar Floriana Krygiera 2022 r. – turnieje piłkarskie dla dzieci 

Turniej jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci 2022
Projekt skierowany do dzieci szkół podstawowych w wieku 5 – 14 lat. Główna koncepcja została opracowana na gruncie rozbudowanego turnieju piłki nożnej, w ramach którego organizowane są dwa turnieje eliminacyjne oraz  finał. Eliminacje odbywają się w wybranych lokalizacjach dla drużyn z województwa zachodniopomorskiego w okresie czerwiec - sierpień. Finał organizowany jest na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie, w którym udział biorą zwycięzcy eliminacji oraz drużyny z całej Polski.

Promocja aktywności sportowej w społeczeństwie poprzez organizację turnieju międzypokoleniowego "Tata i ja" oraz kampanię informacyjną dotyczącą zdrowego stylu życia.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sport dla Wszystkich 2022

Zadanie skierowane jest do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli seniorzy) i zakłada promowanie sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych. Zaplanowano organizację międzypokoleniowego, rodzinnego turnieju piłkarskiego pod nazwą "Tata i ja" oraz kampanię edukacyjną i  informacyjną dotyczącą zdrowego stylu życia, w którym kluczową rolę odgrywa aktywność fizyczna skierowaną do wszystkich grup wiekowych i różnych środowisk społecznych.
 

Wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Gminy Kołbaskowo, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2022.

Planowane zadanie publiczne skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (wiek uczestników 1 – 15 lat), zarówno chłopców jak i dziewczynek z Gminy Kołbaskowo. Realizacja zadania publicznego na rok 2022 odpowiada na potrzebę stworzenia możliwości szerokiego udziału w zajęciach sportowych dzieci i młodzieży również z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności i z mniejszych miejscowości.