Treningi

Realizowane programy szkoleniowe:


Pogoń Szczecin Football Schools

Szkółka piłkarska Pogoń Szczecin Football Schools prowadzi szkolenie sportowe w ramach regularnych treningów piłki nożnej dla dzieci w wieku 7 – 14 lat.  Wszystkim dzieciom stwarzamy możliwość rozwoju fizycznego i realizacji swoich sportowych pasji. Zajęcia mają za zadanie zachęcić dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz dajemy możliwość doskonalenia swoich umiejętności piłkarskich. Każda nasza grupa treningowa jest w pełni dostosowana do wieku uczestników, dzięki czemu zapewniamy odpowiednie warunki rozwojowe.
Szkółka piłkarska prowadzona jest pod nadzorem i opieką Pogoni Szczecin. Projekt realizowany jest na podstawie programu szkoleniowego i konspektów Dumy Pomorza. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i licencjonowaną kadrę trenerską, zaś szkółka spełnia najwyższe standardy związane między innymi z certyfikacją Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Pogoń Szczecin Football Schools

Pogoń Baby

Pogoń Baby to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej. Mogą w nich wziąć udział zarówno chłopcy, jak i dziewczynki wraz ze swoimi rodzicami, którzy biorą aktywny udział w treningu. Projekt Pogon Baby dedykowany jest dla dzieci w grupie wiekowej 1-3 latka.  Za pomocą specjalnie dobranych ćwiczeń, pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej, dzieci przez zabawę doskonalą ruchy lokomocyjne, zaczynają próbować różnych form biegu, rzutu i podskoków. Duża aktywność ruchowa dzieci w tym wieku pomaga nam kształtować równowagę, koordynację oraz zręczność. Rozwojowi fizycznemu towarzyszy również rozwój psychiczny. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach rodziców, dzieci zaspokajają potrzebę bezpieczeństwa i kontaktu z rodzicami, co przekłada się na codzienne relacje rodzinne.

Pogoń Baby

Piłkarskie Przedszkola

Piłkarskie Przedszkole to program zajęć ogólnorozwojowych inspirowanych piłką nożną w formie zabawy, które Pogoń Szczecin Football Schools realizuje w placówkach przedszkolnych.  Celem zajęć jest wszechstronny rozwój, poprawa sprawności ruchowej oraz nabycie podstawowych umiejętności piłkarskich. Poprzez  zabawę i ćwiczenia rozwijane są u dzieci  podstawy koordynacji, równowagi, gibkość, usprawnianie manualne, umiejętność koncentracji, wytrwałość, oraz rozwój pierwszych umiejętności piłkarskich. W trakcie zajęć edukujemy jak się prawidłowo odżywiać i jaki wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna. Dzieci uczestniczące w Piłkarskim Przedszkolu, korzystają z mają zapewnione miejsce w grupach ćwiczących w strukturach fundacji.

Piłkarskie Przedszkola

Trening Indywidualny

Trening indywidualny skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia niezależnie od poziomu umiejętności i przynależności klubowej. Treningi mają na celu pracę zarówno nad słabymi jak i mocnymi stronami zawodnika. Jednym z głównych założeń treningu jest ukierunkowany rozwój zawodnika i jego umiejętności. Treningi prowadzone są na podstawie konspektów szkoleniowych, dopasowanych do potrzep zawodników. 
Dla komfortu, zwiększenia jakości oraz efektywności treningów, zajęcia prowadzone są w maksymalnie 3 osobowych grupach. Dzięki czemu trener maksymalnie skupia się na rozwoju zawodnika. Największy efekt jednak przynoszą treningi prowadzone 1 na 1, które pozwalają zwiększyć skuteczność zawodnika w grze.


Trening Indywidualny

Akademia bramkarska

Akademia Bramkarska Pogoń Szczecin FS to odpowiedź na rosnące zainteresowanie grą na pozycji bramkarza, przede wszystkim wśród najmłodszych adeptów piłki nożnej. Zajęcia odbywają się w małych grupach pod okiem doświadczonych trenerów, mających za sobą staże w zagranicznych klubach, na co dzień pracujących w Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin i kadrach ZZPN. Treningi bramkarskie charakteryzują się wysoką intensywnością, dużą powtarzalnością elementu, który jest tematem jednostki oraz indywidualnym podejściem do każdego z bramkarzy. Przez lata pracy i doświadczeń wypracowaliśmy model szkolenia, który ciągle ewoluuje wraz ze współczesnymi trendami. Oferujemy tym samym kompleksowe nauczanie w obszarze techniczno – taktycznym, jak i mentalnym czy społecznym. Ponadto, trening specjalistyczny uzupełnia część motoryczno – gimnastyczna, razem zapewniając wszechstronne przygotowanie do gry na tej pozycji. Treningi bramkarskie skierowane są do dzieci od 8. do 14. roku życia.  


Akademia bramkarska

Prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia sportowe.


Wybierz rodzaj treningu
F

Skontaktuj się z nami

Zapisy i zgłoszenia (grupy treningowe, piłkarskie przedszkole, trening indywidualny)

+48 607 709 299
zapisy@ps-fs.pl


Zapisy i zgłoszenia (Akademia bramkarska)

+48 783 182 816
akademiabramkarska@ps-fs.pl

Fundacja Pogoni Szczecin
  • Opiekun oświadcza, że stan zdrowia Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne bądź innej natury do udziału Podopiecznego w treningach piłki nożnej.

Zapoznaj się jak przetwarzamy twoje dane osobowe
Zapoznaj się z Regulaminem świadczenia usług sportowych