Zapraszamy do Piłkarskiego Przedszkola !Piłkarskie Przedszkole to program zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z elementami piłki nożnej, które Pogoń Szczecin Football Schools prowadzi w placówkach przedszkolnych i żłobkach. Warsztaty prowadzone są już w dziewięciu lokalizacjach na terenie Szczecina i okolic. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie przedszkola i żłobki.

Celem zajęć jest wszechstronny rozwój, poprawa sprawności ruchowej oraz nabycie podstawowych umiejętności piłkarskich. Poprzez zabawę i ćwiczenia rozwijane są u dzieci podstawy koordynacji, równowagi, gibkość, usprawnianie manualne, umiejętność koncentracji, wytrwałość oraz rozwój pierwszych umiejętności piłkarskich. W trakcie zajęć edukujemy jak się prawidłowo odżywiać i jaki wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna.

Dzieci uczestniczące w Piłkarskim Przedszkolu korzystają z atrakcji przygotowanych przez Pogoń Szczecin Football Schools oraz mają zapewnione miejsce w grupach ćwiczących w strukturach fundacji. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerów.

Gdzie trenujemy:

Odział Przedszkolny przy SP nr 51 ul. Mikołajczyka 20
Odział Przedszkolny przy SP nr 8 ul. Brodnicka 10
Odział Przedszkolny przy SP nr 68 ul. Zakole 1A
Odział Przedszkolny przy SP nr 65 ul. Młodzieży Polskiej 9
Przedszkole Publiczne nr 61 ul. Maciejowicka 26
Przedszkole Publiczne w Przylepie ul. Rodzinna 1
Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy Las”
Żłobek nr 4 "Zając Borówka" ul. Bronisława Sobola 2a
Żłobek "Słoneczko" ul. Kostki Napierskiego 6c

Koordynator treningu piłkarskiego w przedszkolach:

Tomasz Binkowski
+48 667 291 750